Broer

Reparasjon og vedlikehold av broer er svært utfordrende på grunn av begrenset mulighet for å stenge broen, kort tid for å få gjennomført jobben, dårlige lysforhold og mye mer. HAKISPAN 750 var opprinnelig designet for å kunne utføre denne typen jobber på sikrest mulig måte.

På denne typen komplekse og risikofylte jobber er god planlegging meget viktig. HAKI har bistått våre kunder med avanserte stillasløsninger på en rekke broprosjekter, bl.a. Hardangerbroen og Hålogalandsbroen.

Vi tegner opp løsningen i 3D og kan lage animasjon av de arbeidsoperasjonene som skal utføres ved f.eks. flytting av stillaset, og ikke minst kan vi bistå ute på byggeplass med praktisk rådgivning og support.

Ta kontakt med HAKI for å få vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg med ditt broprosjekt.