HAKI

Rask installasjon av ekspansjonsfuger på Forth Road-broen

Forth Road Bridge TechniSpan Expansion Joints

Det overordnede målet for dette prosjektet var en vellykket utskiftning av 16 ekspansjonsfuger på Forth Road Bridge. Dette var et av flere kritiske og teknisk utfordrende reparasjonsarbeider som var blitt mulig etter åpningen av den nærliggende Queensferry-broen og dermed muligheten til å omdirigere størstedelen av trafikken over den nye strukturen. Disse arbeidene hadde vært planlagt i mange år, men var forsinket i påvente av at den nye broen skulle være tilgjengelig for å unngå forstyrrelser i trafikken.

Kunden måtte ha tilgang for utskifting av ekspansjonsfugene ved North Side Tower og S3-piren. Den opprinnelige planen var å bruke et tradisjonelt stillas, men dette valget av utstyr hadde på andre områder resultert i lang byggetid og en tetthet i festepunktene som var upraktisk i forhold til tilkomsten som krevdes for reparasjonene.

Span Access – et selskap i HAKI-konsernet – ble hyret for å tilby en hengende tilkomstløsning som spesifikt utnyttet eksisterende kranskinner for å gi reduserte kontaktpunkter og et mer tilgjengelig arbeidsområde.

I tillegg vil en løsning som kan bygges på dekknivå og løftes på plass, bidra til å redusere en allerede utsatt prosjektplan ved raskt å åpne for flere reparasjonsområder som kundenes team kan jobbe med.

Span designet en løsning basert på sitt egenutviklede TechniSpan-system og valgte å bruke 750 mm aluminiumsbjelker som lett kan spenne over 13 meter mellom kranskinnene.

Utstyret ble konstruert på dekknivå, og elektriske vinsjer ble installert på kranskinnene. Plattformen ble deretter løftet opp i høyden, overført til bjelkevogner og slept langs kranskinnene til ønsket plassering. Rekkverk og tilkomststiger ble installert for å passe til broens geometri på stedet.

Prosjektresultater:

  • Rask installasjon av tilkomst med fire festepunkter på hver lokasjon. Dette ble oppnådd ved å bygge tilkomstfunksjonen på dekknivå, og det var derfor ikke noe krav om å få store materialvolumer opp i høyden.
  • Reduksjon i arbeid i høyden på grunn av bygging av tilgang på dekknivå.
  • Modulært system som er enkelt å modifisere hvis uventede prosjektkrav krever det. Dette viste seg å være nyttig ettersom reparasjonen av ekspansjonsbjelkene på disse stedene skred frem.
  • Samlet sett resulterte dette i en mer kostnadseffektiv løsning i forhold til tradisjonelt stillas, hovedsakelig på grunn av minimale krav til manuelt arbeid, men også enklere design med seks festepunkter og en kort oppriggingsfase.
  • Span Access’ erfaring med å jobbe med disse ikoniske byggverkene resulterte i minimale problemer for både design og installasjon.