Spesialprosjekter

En av HAKIs kjerneverdier er tilpasningsdyktighet – og det kunne ikke vært mer tydelig enn ved spesialprosjekter.

Ved å benytte HAKI sine 7 -10 kjernekomponenter (og i noen applikasjoner, noen veldig få tilleggkomponenter) har HAKI bevist sin fleksibilitet for å tilpasse seg alle variasjoner av byggereglement.

Noen eksempler på spesialprosjekter med HAKI
Tilskuerplasser og sittetribuner
Trappetårn på fotballstadioner
Kunst prosjekter
Værbeskyttelse på slott, f.eks. Castle of London
Slotts-stillaser i Europa