HAKI Configurator

Visualiser og hent ut nøkkelinformasjon for standard stillas-strukturer med noen få klikk med HAKI Configurator.

Automatisert design

Den intuitive web-baserte plattformen er rask og enkel å bruke, og en ideell løsning for de med basic kunnskaper innen stillasdesign. Det kreves minimalt med teknisk datakunnskap for å generere 3D stillasmodeller og materiallister.

Enkel i bruk

Brukeren velger hvilket produkt han ønsker å konstruere,  HAKI Universal, HAKI Ram, HAKITEC «tak over tak», eller HAKI Bro System (HBS) – og legger til enkel generell informasjon som bygningens dimensjoner, innplakning og bomlagshøyder

Eksporter filer

Når stillasmodellen er automatisk generert kan brukeren eksportere materiallister og informasjon om vekt på materialene til PDF eller Excel for videre bruk. Stillastegningen kan også lastes ned som PDF eller i et Design Web Format (.DWF) fil.

Det er også mulighet for å eksportere ut en DAT fil som igjen kan importeres inn til Autodesk Revit for videre modellering i HAKI BIM add-in.

HAKI Configurator:

  • Intuitiv web-basert plattform med automatisert design av standard stillaskonstruksjoner
  • Stiller ingen krav til teknisk datakompetanse og kan brukes av alle
  • Estimat for materialliste og vekt-informasjon kan eksporteres ut
  • 2D og 3D tegning, .DWF og .DAT filer kan eksporteres ut

 

eller klikk her om du er en eksisterende bruker.