Tilleggspakker

Våre tilleggspakker passer for deg som har stillas og har behov for å bygge på det, for eksempel med flere plattformer og trapper. Ved å utvide stillaset kan du tilpasse det til dine behov og øke produktiviteten. Fordelen med våre tilleggspakker er også at de er kompatible med gamle HAKI-systemer.

  • Øker produktiviteten
  • Tilpasning til dine behov
  • Kompatibel med alle HAKI-systemer