Hengende trappetårn på undervanns-anlegget DEEP i Wales

Sommeren 2023 ble HAKI stilt overfor utfordringen med å utvikle en løsning for sikker adgang i det vannfylte steinbruddet, som har en dybde på opptil 80 meter. Løsningen som krevdes, var flere nivåer over og under vannet for å gi de ansatte adgang til forskningsanlegget, samt til den 360 m2 store pongtongen for utplassering av ubåter.

Prosjektoversikt  

På den sørlige kanten av Wye Valley i Chepstow i Wales ligger DEEP Campus som brukes til å teste bransjeledende undervannssystemer. Det tidligere dykkeranlegget og steinbruddet brukes nå til å utvikle teknologier som gjør det mulig å leve under vann gjennom det fullt integrerte modulære undervannssystemet Sentinel

Omfanget av arbeidet  

Sommeren 2023 ble HAKI stilt overfor utfordringen med å utvikle en løsning for sikker adgang, evakuering og redning i det vannfylte steinbruddet, som har en dybde på opptil 80 meter. Løsningen som krevdes, var flere nivåer over og under vannet for å gi de ansatte adgang til forskningsanlegget, samt til den 360 m2 store pongtongen for utplassering av ubåter.  

Spesielle utfordringer  

Et unikt prosjekt som DEEP Campus innebar spesielle utfordringer for byggeteamet. Det var en konstant risiko for fallende steinsprut fra den ujevne fjellveggen som var dannet etter mange års kontrollert sprengning. Bygningen lå også i nærheten av en koloni med utrydningstruede flaggermus som først måtte flyttes, noe som forsinket byggingen ytterligere.  

Hybrid løsning  

HAKI fikk i oppgave å utvikle en hybridløsning som passet til bruksområdet på stedet. En kombinasjon av HAKI Offentlig Trappetårn (PAS) med HAKI 450 fagverksdrager og HAKI Universal for hovedgangbroen, der alt ble festet til de skreddersydde stålbjelkene som strekker seg ut over steinbruddet. HAKI 750-drager ble deretter brukt til å feste de hengende trappene ned i vannet nedenfor. 

Som støtte ble det brukt HAKI 450-drager og Universal til å forankre fjellveggen på to forskjellige nivåer med bølgepapp og netting for å beskytte mot fallende steinsprut. 

Resultatet ble et imponerende 23,5 meter høyt hengende trappetårn med to nivåer under vannoverflaten, installert av DEEPs dykkerteam.   

 

Fremdrift i byggingen på dag 1-6: 

Blank 6 Panel Grid Comic Strip.jpg