Ombygging av den offentlige badstuen i Göteborg

Ombyggingen av den spektakulære offentlige badstuen i Jubileumsparken i Göteborg har vært i full gang siden høsten 2023. Badstuen, som ligger på en såkalt dykdalb i Göta älv, har vært i bruk siden 2015, men prototypen skal nå bygges om fra grunnen av for å sikre at den er egnet til permanent bruk.

Til specialløsningen ble det brukt HAKI fagverksdrager og HAKI Universal, samt HAKI BIM til designberegninger og 3D-tegninger.

Bygges om for permanent bruk

Visjonen for Jubileumsparken var å skape en naturlig samlingsplass for mennesker og et grøntområde med plass til ulike aktiviteter. Arkitektene fra Raumlabor Berlin tegnet og bygde den offentlige badstuen i samarbeid med Gøteborgs innbyggere. Badstuen har blitt et elsket sted sammen med det nyanlagte havnebadet ved siden av, og det ble derfor besluttet å gjøre den permanent for å bevare dens naturlige plass i parken.

På grunn av muggangrep ble mesteparten av badstuen revet og skal bygges opp igjen fra bunnen av. Av det resirkulerte materialet som badstuprototypen har bestått av, vil imidlertid fasadeplatene bli gjenbrukt, og dermed vil badstuen beholde sitt karakteristiske utseende og design.

HAKI fagverksdrager og Universal

Før ombyggingen til en permanent badstue, fikk HAKIs kunde Eriks Ställningar AB i oppdrag å planlegge og installere stillas rundt badstuen.

Til bunnen ble det brukt HAKI 750 fagverksdrager i aluminium, og oppå disse ble det montert HAKI 450 fagverksdrager. Fra bunnen og oppover ble det allsidige modulære stillaset HAKI Universal brukt.

- En av de største utfordringene med dette prosjektet er at dykdalben som badstuen står på, er mindre enn den bredeste delen av badstuen, så vi måtte først lage en base og deretter utvide den ytterligere for å få en stor nok plattform å jobbe på, sier Erik Eriksson, medeier i Eriks Stillas.

Designberegninger med HAKI BIM

Andre utfordringer som måtte tas hensyn til var vindbelastninger og stabiliteten i stillaset. For å lette planleggingen og sikre at arbeidet med spesialløsningen kunne utføres på en sikker måte, utarbeidet HAKIs erfarne ingeniører designberegninger og tegninger i 3D med det digitale verktøyet HAKI BIM. En virtuell modell av bygningens eksteriør gjør det mulig å levere stillasmaterialer med nesten 100 prosent nøyaktighet.

- Presisjonen og detaljnivået i BIM-modellen gjør stillasdesignet mye enklere og raskere å montere for stillasmontørene, og fremfor alt sikrere, sier Magdalena Evertsson, leder for teknisk support og prosjektingeniør i HAKI.

Sikre likevekt og styrke strukturen

Under demonteringen av badstueprototypen måtte stillaset delvis rives på den ene siden for å gi plass til stålrammen som skulle løftes ut med kran. Dette krevde ytterligere konstruksjonsberegninger for å sikre likevekt og styrke strukturen før stillaset ble satt sammen igjen.

Den permanente badstuen forventes å stå ferdig våren 2024.

Allmänna bastun Frihamnen_3_20220117.jpg