Utskifting av glasstak på London Waterloo-stasjon

Arbeidet med å renovere Storbritannias travleste jernbanestasjon, London Waterloo, er godt i gang og vil bli fullført i løpet av de neste to årene. Det 100 år gamle stasjonstaket skal få rundt 10 000 nye glassruter som erstatning for de eksisterende. Utskiftningen vil gi bedre belysning i hele stasjonen og en halvering av den totale glassvekten for å minimere belastningen på stasjonens infrastruktur.

HAKIs systemstillas - en gunstig løsning

I 2022 registrerte London Waterloo 57 800 ankomster og avganger, et tall som ikke vil bli påvirket av restaureringsarbeidene som finner sted på stasjonen. For å minimere forstyrrelser for Network Rail og deres passasjerer, var det nødvendig med en hengende takkonstruksjon, og derfor ble HAKI-stillassystemet valgt av Alltask, en britisk leder innen stillasstandarder og asbestsanering.

HAKI tilbyr en bedre løsning sammenlignet med tradisjonelle rør- og koblingsstillaser på grunn av sin lave vekt, raske montering og overlegne bæreevne.

haki-waterloo-2.jpeg

En modernisert stasjon med oppgradert sikkerhet

Arbeidet skal utføres på to områder der HAKI leverer stillas for takutskifting. Det første området er stillaset til hovedtaket, der det hengende dekket flyttes over hallen. Det andre området er stillas for de utvendige nordre og søndre innkjøringsportene og de tilstøtende takene. 

Renoveringen forventes å være ferdig sommeren 2025 og vil bety store forbedringer for passasjerene, som vil få en modernisert stasjon med oppgradert sikkerhet og fasiliteter. 

HAKI er stolt over å være en del av renoveringen av Storbritannias travleste transportknutepunkt.


haki-waterloo-3.jpg