Vedlikeholdsarbeid på Mærsk Inspirer i Danmark

Stillasmateriellet til vedlikeholdsarbeidene på MÆRSK INSPIRER er levert av HAKI A/S, i nært samarbeid med SEMCO MARITIME A/S. Stillaset er ca. 60 m. høyt, og det er stillaser på alle tre skaftene.

Unike 750-drager

Det er montert ca. 390 tonn HAKI stillaser på MÆRSK INSPIRER for øyeblikket.

Stillasene er bygget i bredde 70 cm og forsterket med HAKI’s unike 750-drager med spesialkoplinger for å kompensere for de sterke vindkreftene på denne høyden.

Stillasene er selvsagt beregnet til minste detalj.

For å etablere en sikker arbeidsplass er såkalte redningstrapper blitt etablert, slik at en båre kan bli håndtert manuelt i trappene.

Flott samarbeide på dette store prosjektet.

Maersk_1 (1).jpg