Renovering av Karlberg stasjon i Stockholm

HAKIs kunde Sydställningar var med på et litt uvanlig prosjekt i begynnelsen av året da Karlberg stasjon i Stockholm sentrum måtte renoveres. Stasjonen har ikke vært i bruk på et par år, men nå er det bestemt at den skal fungere som reservestasjon i tilfelle en annen stasjon langs pendelbanen må stenges på kort varsel.

Neste stasjon - Karlberg: Hvordan Sydställningar bidrar til å renovere kritisk infrastruktur

HAKIs kunde Sydställningar var med på et litt uvanlig prosjekt i begynnelsen av året da Karlberg stasjon i Stockholm sentrum måtte renoveres. Stasjonen har ikke vært i bruk på et par år, men nå er det bestemt at den skal fungere som reservestasjon i tilfelle en annen stasjon langs pendelbanen må stenges på kort varsel.

Kent Lindström, anleggsleder fra Infralink og byggentreprenør for prosjektet, oppsummerer at det har vært et utfordrende prosjekt der fokus har vært på gangbroene som forbinder plattformene.

- Broene måtte renoveres, men de gikk rett over sporene til en av Sveriges mest trafikkerte jernbaner, så for å sikre at arbeidet kunne gjennomføres på en trygg måte, var et tett samarbeid med Sydställningar og det svenske Trafikverket avgjørende. Sydställningar har vært en svært profesjonell partner i dette arbeidet, og har presentert innovative løsninger i et utfordrende miljø uten at det har gått på kompromiss med sikkerheten.

Løsningen for å reparere broene var en beskyttelsesportal bestående av HAKI-stillas og HAKIs værbeskyttelsessystem. Selv om løsningen ikke er unik, krevde arbeidet med å bygge stillaset nøye planlegging, sier Lars Engelin, prosjektleder hos Sydställningar.

- Spesielt tidsplanen har vært en stor utfordring. Nesten alt arbeidet ble utført om natten, og vi måtte planlegge arbeidet minutt for minutt. Normalt kan man jobbe hele dager på et prosjekt, men her hadde vi tidsluker å forholde oss til. Hvis vi fikk to timer til rådighet, måtte alle i teamet kunne sine individuelle oppgaver. Dette er en viktig del av den svenske infrastrukturen - det å kombinere sikkerhet og sørge for at togtrafikken ikke påvirkes var av største betydning.

Renoveringen av stasjonen forventes å være ferdig i mai, og vi er stolte over at Sydställningar er med på å holde de svenske togene i gang.

Karlberg station2.JPG