Reparasjon av Forth-broen i Skottland

En inspeksjon av det sørlige brospennet av jernbanebroen over Forth avdekket en rekke brudd i stålmaterialet, som måtte repareres. God tilkomst var nødvendig for å muliggjøre reparasjoner av stål og beleggingsmateriale.

Skreddersydd løsning

HAKI Access Solutions – et selskap i HAKI-konsernet – designet og konstruerte en skreddersydd løsning der arbeidsplattformen besto av HAKI Access’ eget TechniSpan x750-system. Dette ble integrert i to skreddersydde stålopphengsrammer langs de eksisterende kranskinnene på broen.

Foldbare rekkverk gjorde det mulig å la plattformen passere forbi tverrbjelkene i strukturen, og plattformen kunne flyttes av entreprenøren selv etter overlevering og opplæring fra HAKI Access.

Løpende support

Installasjonen ble bygget utenfor HAKI Access sine lokaler og transportert med spesialutstyr til en lokal entreprenør for videre frakt til undersiden av det første reparasjonsstedet. HAKI Access sitt team dro ut på forhånd for å installere vinsjer, og plattformen ble løftet fra fartøyet og tatt i bruk få timer etter at installasjonen startet.

Teamet gav deretter support for de første flyttene av plattformen inntil kundenes team hadde fått den nødvendige opplæringen og erfaringen. De tok deretter selv over ansvaret for drift og vedlikehold i samsvar med den medfølgende manualen.

Prosjektresultater:

  • Leiekostnadene for tilkomstløsningen ble betydelig redusert, ved at kunden fikk full tilgang til strukturen og samtidig kun trengte å leie et begrenset plattformareal.
  • Alle reparasjonsarbeider ble utført på en sikker måte. Dette gav bedre kvalitet på den strukturelle reparasjonen og den påfølgende overflatebehandlingen. Ytterligere defekter ble også funnet og utbedret ettersom tilkomst via plattform muliggjorde en tettere og mer nøyaktig inspeksjon enn det som hadde vært mulig ved hjelp av klatrere.
  • Fremtidige stordriftsfordeler var også mulige ettersom systemet var kompatibelt med det identiske nordspennet, som ennå ikke var kartlagt og hvor eventuelle utbedringsarbeider ikke var satt i gang.
  • Fra et visuelt perspektiv hadde plattformen i tillegg minimal estetisk påvirkning på broen sammenlignet med en heldekkende hengende tilkomstplattform.

 

Forth-Rail-Bridge-1.jpg