Utskifting av stål-konstruksjon på Forth-broen

En rutinemessig inspeksjon av bilbroen over elven Forth i 2015 avdekket en sprekk i dreieleddet på et av støttestagene. Utskiftingen av de berørte ståldelene tok opprinnelig 18 måneder å fullføre. Den lange tiden kom som et resultat av at det tradisjonelle stillaset som ble brukt kontinuerlig måtte ombygges og tilpasses det skiftende arbeidsomfanget. Bruk av tradisjonelt stillas ble også vanskelig på grunn av mangel på passende steder for forankring.

Helt unik hybridløsning

I 2017 bestemte Transport Scotland seg for å bytte de resterende syv endeleddene. På grunn av de tidligere dårlige erfaringene ved bruk av konvensjonelle tilkomstmetoder ble HAKI Access Solutions – nå et selskap i HAKI-konsernet – leid inn for å designe, konstruere og installere et skreddersydd tilkomstsystem.

Resultatet ble en helt unik hybridløsning ved hjelp av TechniSpans hengende tilkomstplattform. Denne kunne lett spenne over 10 meter mellom festepunktene i strukturen samtidig som den beholdt styrken som kreves for å holde et stillas med fem etasjer. Dette ble igjen kombinert med et kompatibelt HAKI trappetårn. Løsningen gav entreprenøren uovertruffen tilgang til områdene det skulle arbeides på.

Varianter av stillaset

Flere layouttegninger og befaringer ble gjennomført av det HAKI Access sitt designteam før installasjonen kunne starte. En rekke varianter av stillaset med fem etasjer ble også tegnet og sjekket for å gi prosjektet den fleksibiliteten det trengte for å lykkes.

Prosjektresultater:

  • HAKI Access sin tekniske støtte gjennom hele prosjektet hjalp kunden a håndtere uforutsette situasjoner på en effektiv måte. Den skreddersydde tilkomstløsningen gjorde at arbeidene på broen kunne gjennomføres uten avbrudd for å tilpasse eller bygge om tilkomsten.
  • Sammen bidro HAKI Access og TechniSpan-systemet og HAKI til en 80 % reduksjon i installasjonstiden i forhold til tradisjonelt stillas. Den raske demonteringen av systemet gjorde at normal brodrift kunne gjenopptas tidligere enn planlagt.