Tilkomstløsninger for Hywind Tampen havvind-prosjekt

Hywind Tampen er et flytende vindkraftprosjekt operert av Equinor med en kapasitet på 88 MW, som skal forsyne feltvirksomheten på Snorre og Gullfaks i Nordsjøen med elektrisk kraft. Dette vil bli den første flytende vindparken i verden som leverer strøm til olje- og gassplattformer til havs.

Aker Solutions fikk oppdraget av Equinor med å designe og produsere flytende betongfundamenter for de 11 vindturbinene som skal utgjøre Hywind Tampen havvindpark.

For å sikre god tilkomst under støpingen av betongfundamentene, ble HAKI bedt om å levere sitt markedsledende trappetårn i tillegg til diverse stillasløsninger.

Sammen med ingeniører fra Aker Solutions, prosjekterte HAKI stillas- og tilkomst-løsningene som er brukt i Hywind Tampen prosjektet. HAKIs ingeniører og tekniske eksperter gav også viktig støtte og rådgiving til Aker Solutions angående beregninger og tegninger av løsningene.

En av de største stillasutfordringene i prosjektet var å bygge trappetårn som skulle stå frittstående på en lekter. Aker Solutions, i samarbeid med HAKI, løste denne utfordringen ved å bruke stålskjelett som trappetårnene kunne forankres i. Sammen med trappetårnene ble det også brukt HAKI Tripod, en ideell løsning for de virkelig utfordrende stillaskonstruksjonene med store spirlaster.

HAKI har totalt levert ca 150 tonn med Aluminium S4 Universal utstyr til Hywind Tampen prosjektet. 

Raymond Torkelsen, Metode Ingeniør Stillas hos Aker Solutions, fremhever at HAKI har vært en viktig del i dette prosjektet:

HAKI har vært en god støttepartner ved å gi teknisk hjelp til å utnytte stillasmateriellet til sitt ytterste. En solid og fleksibel tilkomst var viktig for gjennomføringen av prosjektet med minst mulig opphold i arbeidet som ble utført. Hywind Tampen gav oss utfordringer som vi ikke støter på så ofte siden dette er en flytende betongstruktur som er både sirkulær og konisk. HAKI sin fleksibilitet har vært en nøkkel for å sikre god tilkomst til arbeidet.

I den siste fasen av prosjektet vil vindturbinene bli installert på toppen av fundamentene. Her vil HAKI, sammen med vår partner Aker Solutions, finne de beste løsningene for å heise inn stillasene på betongskrogene. 

Hywind Tampen prosjektet vil bidra til vesentlige utslippsreduksjoner i fremtiden, samt bli et testmiljø for videre utvikling av havvind.

Gjennom tett samarbeid med Aker Solutions ønsker HAKI å fortsette å levere optimale stillasløsninger frem til Hywind Tampen ferdigstilles.

 

Hywind Tampen_project2.jpg