Stillasguide

Å kjøpe stillas er en stor investering. Derfor har vi satt sammen en stillasguide for å gjøre det enklere for deg som velger å kjøpe stillas. Vi guider deg gjennom hva du må tenke på før du velger stillas, hvilke typer stillas som finnes, forskjellen mellom ulike materialer, dimensjoner og sikkerhet.

Å velge stillas

Det er noen ting du bør tenke på når du skal velge stillas til husbygging, fasademaling eller renovering. Dette for å få de beste forutsetningene for å jobbe så effektivt og smidig som mulig, men fremfor alt for å utføre arbeidet på en sikker måte.

VALGET AV STILLAS AVHENGER BLANT ANNET AV FØLGENDE:

 

 • Om du skal jobbe utendørs eller innendørs
 • Hvor stort arbeidsområdet er
 • Om det er behov for spesialløsninger for å montere stillaset
 • Hvor tung belastning stillaset skal tåle
 • Hvor omfangsrike materialene som skal brukes på stillaset er
 • Om en eller flere personer skal arbeide på arbeidsplattformen samtidig
 • Om det er en privatperson eller en entreprenør som skal montere og bruke stillaset

Hvilke stillaser finnes det?

De vanligste stillasene på markedet er rammestillas, modulstillas og rullestillas. De passer for alle som har behov for å bygge stillas i ulike høyder og lengder, både innendørs og utendørs.

Rammestillas

Rammestillas er et raskt montert og sikkert fasadestillas med få grunnkomponenter og enkle konstruksjoner. De enkle konstruksjonene med lukkede rammer er ideelle for ukompliserte arbeider på bygninger med enkle fasadeflater. Siden rammene er faste konstruksjoner med blant annet integrerte spir som ikke kan justeres, egner de seg godt til arbeid på enkle fasader med rette vinkler.

En seksjon av HAKI sin rammestillas i aluminium består kun av to rammer, to rekkverksrammer og et plan der komponentene enkelt hektes fast. De stabile rekkverksrammene krever ingen diagonalstag. Færre komponenter gjør håndteringen enklere, og vår patenterte fjærlås eliminerer behovet for verktøy ved montering og demontering.

Med en utbredt belastning på 200 kg/m² og en bredde på 700 mm er rammestillasene våre egnet for last som ikke er spesielt tung eller voluminøs på arbeidsplattformen.
Stillaset kan også enkelt utvides etter behov, både i høyde og lengde, med ekstra arbeidsplattformer og trappetårn.

Rammestillas - oppsummering

 • For prosjekter utendørs
 • Kan utvides i høyde og lengde
 • For ukompliserte arbeider
 • Enkle fasader med rette vinkler
 • For relativt lette materialer
 • Én person på arbeidsplattformen

Modulstillas

Modulstillas er det vanligste byggestillaset og har den fordelen at det er svært allsidig og kan brukes til alle typer arbeid.

Det er et slitesterkt og fleksibelt stillas i stål og aluminium med høy stabilitet. Modulstillaset kan håndtere en utbredt belastning på 450 kg/m² og har en bredde på 700-1655 mm, noe som gjør det egnet for arbeid med tunge og uhåndterlige materialer og flere personer samtidig på arbeidsplattformen.

Blant annet gjør spirene og de horisontale stagene det mulig å lage et nesten uendelig antall forskjellige design. Det betyr at stillaset enkelt kan tilpasses i høyde, bredde og vinkel, for eksempel ved dører og balkonger, og kan monteres rundt hele fasaden.

Takket være vår patenterte fjærlås elimineres bruken av verktøy for montering og demontering fullstendig.

Modulstillas - oppsummering

 • For prosjekter utendørs
 • Kan utvides i høyde og lengde
 • For komplekse arbeider
 • For fasader som krever spesialiserte løsninger
 • For tunge materialer
 • Flere personer på arbeidsplattformen

Rullestillas

Et rullestillas er et mobilt stillas med hjul og støtteben. Denne konstruksjonstypen egner seg for enkle arbeider innendørs og utendørs på flate, glatte og harde overflater. Mange bruker rullestillas der det er trangt om plassen og behov for fleksibilitet. 

Rullestillas egner seg spesielt godt til jobber der du har behov for å flytte stillaset gradvis underveis i arbeidet, eller til kortvarig arbeid der du ikke trenger å bære tunge materialer opp og ned. Rullestillaset har låsbare hjul som gjør det enkelt å flytte, og er den optimale løsningen hvis du jobber alene.

Rullestillaset er raskt å montere og enkelt å bruke, og du trenger ikke ekstra verktøy for å montere det. Det er en solid konstruksjon, men veier relativt lite. Rullestillaset vårt tåler en utbredt belastning på opptil 200 kg/m² og har en bredde på 1250 mm. Rullestillaset kan bygges opp til 8 meter utendørs og 12 meter innendørs, men det er viktig å huske at du bare kan arbeide på og laste én plattform om gangen.

Rullestillas – oppsummering

 • Innendørs og enkelte utendørs prosjekter
 • Høydejusterbart
 • For små og ukompliserte arbeider
 • For kortvarig arbeid
 • For lette materialer
 • Én person og last på én arbeidsplattform om gangen

Materiale

Stillas i stål eller aluminium?

Stillas finnes i stål og aluminium, og begge materialer er like sikre og holdbare hvis de håndteres riktig.

Det er imidlertid flere fordeler med stillas i aluminium. De er mye lettere i vekt og derfor enklere å montere, demontere og transportere, noe som gir et mer skånsomt arbeidsmiljø. Derfor er de ideelle for kortvarige prosjekter og når stillaset skal monteres opp og ned mange ganger på kort tid. En annen fordel er at aluminium korroderer saktere enn stål og er å foretrekke i fuktige miljøer.

Et stillas i varmgalvanisert stål har en betydelig gunstigere pris sammenlignet med et i aluminium, men er derimot cirka 50 % tyngre. Det kan imidlertid være bedre egnet for langvarige prosjekter hvor du ikke trenger å flytte stillaset så ofte.

Dimensjoner

Hva er lengde, arbeidshøyde og bredde på et stillas?

Størrelsen på stillaset du trenger, avhenger av størrelsen på arbeidsområdet og hvor høyt og bredt du trenger å nå. Hvis du utfører takarbeid, for eksempel montering av solcellepaneler, bør stillaset være høyt nok til at du kan komme deg opp fra øverste plattformnivå på en sikker og smidig måte. Hvis du skal utføre fasadearbeid, for eksempel male huset, er det optimalt at den øverste plattformen er ca. 1,5-2,0 meter under det nivået du skal nå.

Med arbeidshøyde menes stillasets høyde og ytterligere 1,5-2,0 meter over øverste plattform, avhengig av hvor høyt de justerbare bunnskruene er justert (maks. 0,5 m). Vi beregner arbeidshøyden til 2 meter inkludert de maksimalt justerbare bunnskruene.
Målene på stillasene våre dekker arbeidsområdet og oppgis i lengde x stillashøyde inkludert maksimalt justerte bunnskruer.

Lengden refererer til stillasets langside og bredden/dybden refererer til kortsiden. En seksjon er oppgitt som 3 meter lang, men er i virkeligheten 3,05 meter for våre systemer. Bredden på rammestillasene våre er 700 mm, mens bredden på modulstillasene våre er 700-1655 mm.

Sikkerhet

Hva må du tenke på når du bygger stillas?

Et stillas som skal brukes privat kan monteres uten særskilte tillatelser, men vi anbefaler å ta et stillaskurs før montering. Dersom det brukes som arbeidsplass for entreprenører, må det monteres av en person med stillassertifikat og kontrolleres av en ansvarlig montør. For profesjonell bruk av stillaset anbefales adkomst ved hjelp av HAKI UTV-trapp.

Når stillaset monteres, skal det være så nær fasaden som mulig, ikke mer enn 30 cm fra fasadeveggen, som er den maksimale avstanden uten innvendige rekkverk. For at stillaset skal være så stabilt som mulig, er det viktig at det bygges på et underlag som tåler den totale belastningen fra stillaset og vekten som plasseres på det.

Bruk alltid monteringsveiledningen før du starter monteringen av et stillas! Last ned de nyeste versjonene her: