BÆREKRAFT

Bygget for en bedre fremtid 

HAKI legger forholdene til rette for trygge arbeidsmiljøer som bygger fremtidens bærekraftige boliger og bymiljøer. Vi streber etter å tilby trygge og sunne arbeidsforhold, spille en positiv rolle i miljøutviklingen og være et forbilde for god etikk og likestilling i vår bransje.

Vår bærekraftstrategi

Det er slik vi gjør en forskjell

Bærekraft er kjernen i vår virksomhet. Vi fokuserer vår innsats innen bærekraft på de områdene hvor vi opererer og hvor vi tror vi kan ha størst innvirkning. Vi streber etter å tilby trygge og sunne arbeidsforhold, spille en positiv rolle i miljøutviklingen og være et forbilde for god etikk og likestilling i vår bransje.
Vår bærekraftstrategi fokuserer på tre hovedområder:

  • En leder innen sikkerhet 
  • En miljøpartner 
  • Ett ansvarlig selskap

 

Sikkerhet

Sikkerhet er en avjørende del av vårt bærekraftsarbeid, og vi har trygge og sunne arbeidsmiljøer som vår høyeste prioritet.                

Vis mindre

Dette inkluderer menneskene som bruker produktene våre, så vel som våre egne ansatte. 

Vi utvikler kontinuerlig nye produkter og tjenester som skal beskytte våre kunder mot risiko knyttet til deres arbeid.

 

mål 3- bokmål.jpg mål 8- bokmål.jpg
 

Vi bidrar til FN’s bærekraftsmål #3 og #8 ved å tilby trygge og sunne arbeidsmiljøer for både kunder og ansatte.

Miljø

Når det gjelder miljø, har vi en klar ambisjon: Vi streber etter å skape nye og bedre løsninger med lavere CO2 fotavtrykk.

Vis mindre

HAKI-systemer er designet for å vare, enkelt kunne resirkuleres og nye produkter er kompatible med eldre. Gjennom kontinuerlig innovasjon og optimalisering av produkter og arbeids-metoder har vi fokus på reduserte utslipp, resirkulering, avfallshåndtering og bærekraftige innkjøp. 

 

mål 12- bokmål.jpg

Med innovasjon og utvikling bidrar HAKI til FN’s bærekraftsmål #12 ved å jobbe aktivt for å minimere egen og partnernes miljøpåvirkning.

Ett ansvarlig selskap

Vår ambisjon er å være en rollemodell i god etikk og likestilling i vår bransje og bidra til å bygge en bedre fremtid for alle.

Vis mindre

Det er vårt ansvar at våre aktiviteter ikke skader mennesker og ikke krenker deres rettigheter. Ved å fremme en intern kultur og implementere praksis som fremmer integritet, etisk atferd og likestilling, forbedrer vi trivsel på en bærekraftig måte.

 

mål 5- bokmål.jpg mål 10 - bokmål.jpg mål 16- bokmål.jpg

Vi bidrar til FN’s bærekraftsmål #5, #10 og #16 ved å fremme verdier som integritet, etikk og likestilling.

Sibbhult – et bærekraftig knutepunkt

Bærekraft er en hjørnestein i vårt toppmoderne produksjonsanlegg i Sibbhult – det lille samfunnet der HAKI ble grunnlagt for over 60 år siden. De fleste av produktene våre produseres fortsatt her, og mesteparten av råvarene kommer fra svenske SSAB. Gjennom geografisk nærhet mellom produksjon og hovedmarkeder minimerer vi utslipp, transportavstander og leveringstider.

TA ET BÆREKRAFTIG VALG.

INVESTER I HØY KVALITET.

83,5%

83,5% av avfallet vårt blir til nytt materiale.

40 ÅR

Våre systemer kan vare i 30-40 år hvis de behandles riktig.

16,4%

16,4% av avfallet vårt blir ny energi.

2 ÅR

Alle produkter fra HAKI har 2 års garanti.

Klimakompensasjon for fremtiden

Hver dag jobber vi med å utvikle banebrytende løsninger designet for å optimalisere driften og redusere karbonutslippene våre. Som en del av HAKIs bærekraftsarbeid har vi satt et mål om å halvere våre direkte klimagassutslipp innen 2030 med 2020 som utgangspunkt.
Under reisen velger vi også å klimakompensere for utslippene som gjenstår. Ved å støtte nøye utvalgte klimafinansieringsprosjekter, som oppfyller høyeste kvalitet og leverer de lovede klimafordelene, bidrar vi til en klimagassreduksjon som kompenserer for de uunngåelige utslippene.

 

Et verdifullt samarbeid

Siden 2015 har HAKI samarbeidet med Samhall, et selskap som hjelper mennesker med ulike grader av funksjonshemming til å finne givende arbeid. Gjennom årene har samarbeidet utviklet seg til et verdifullt partnerskap.

Det kommer også lokalsamfunnet til gode da det har vært mulig å flytte produksjon hjem fra andre land og dermed opprettholde arbeidsplasser i Sibbhult-området, samt tilby meningsfull sysselsetting for den delen av lokalbefolkningen som ellers står utenfor arbeidslivet.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven har til formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Denne rapporten omfatter selskapets plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderingene selskapet har gjennomført i 2022. I rapporten redegjør selskapet også for tiltakene som er vurdert og iverksatt for å redusere risikoen for negative konsekvenser selskapets aktivitet og forretningsforbindelser kan ha for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.  

Ta en prat med våre eksperter

Vil du vite mer?

Kontakt oss, så forteller vi deg mer om hvordan vi jobber med bærekraft.