Midway Holding skifter navn til HAKI Safety

HAKI Safety AB er det nye navnet på Midway Holding Aktiebolag. Den ekstraordinære generalforsamlingen besluttet 12. desember 2023 å endre navnet, og det nye navnet er nå registrert hos det svenske Bolagsverket. Selskapets ticker (kortnavn) på Nasdaq Stockholm handles fra og med 20. desember 2023 under navnene HAKI A og HAKI B.

Formålet med navneendringen er å tydeliggjøre selskapets strategiskifte, fra et konglomerat til dagens industrikonsern med fokus på sikkerhetsprodukter og -løsninger som skaper trygge arbeidsforhold på midlertidige arbeidsplasser.

Med utgangspunkt i det veletablerte svenske varemerket HAKI, som ble grunnlagt i 1956, har konsernets produktportefølje og geografiske tilstedeværelse blitt utvidet de siste årene gjennom oppkjøp. Oppkjøpene har økt konsernets eksponering mot flere sektorer, samt utvalget av sikkerhetsprodukter og -løsninger. De har også muliggjort synergier innen innkjøp, produksjon, logistikk og salg.

Navneskiftet markerer en rendyrking og en tydelig strategiendring for selskapet. Vi er overbevist om at den nye strategiske retningen legger grunnlaget for en mer lønnsom virksomhet. Med HAKIs stadig bredere tilbud og geografiske tilstedeværelse blir konsernet mindre følsomt for konjunktursvingninger, noe som er en forutsetning for å generere stabil avkastning til aksjonærene, sier styreleder Lennart Pihl.

Konsernets mål er å fortsette å utvikle HAKIs sterke posisjon i Europa. Utvalget av sikkerhetsprodukter og -løsninger for prosjekter innen sektorer som infrastruktur, energi, industri, samt bygg og anlegg skal styrkes gjennom organiske vekstinitiativer og komplementære oppkjøp.

HAKI Safety står foran en spennende reise. Markedet er fragmentert, og det finnes gode muligheter for oppkjøp. I tillegg er det sterke strukturelle trender som tyder på stabil markedsvekst, og trygge arbeidsplasser er et viktig bærekraftsområde. Samlet sett ser vi et betydelig vekstpotensial i de sektorene vi prioriterer, sier Sverker Lindberg, administrerende direktør i HAKI Safety.

Aksjonærer, investorer, analytikere og media inviteres til en kapitalmarkedsdag i Stockholm 14. mars 2024, der HAKI Safetys strategi og konsernets langsiktige finansielle mål vil bli presentert. 

HAKI Safety kan nås via www.hakisafety.se og www.hakisafety.com.