HAKI kjøper britisk Vertemax

HAKI, en del av det børsnoterte Malmøkonsernet Midway Holding, har kjøpt alle aksjene i det britiske selskapet Vertemax. Vertemax vil på en utmerket måte utfylle HAKI ved å tilby løsninger for trygt arbeid i høyden. Vertemax sin omsetning har økt betydelig de siste årene og utgjorde om lag SEK 180 millioner i 2020.

Vi har vært i kontakt med Vertemax i lang tid, og det er veldig gledelig at vi har kommet til en avtale under dagens situasjon. Vertemax har en sterk produktportefølje som passer godt inn i globale trender som strengere lovgivning for arbeidssikkerhet, og oppfyller den økte etterspørselen etter kantsikring, fallsikring og beskyttelsesskjermer.

- Thomas Schüller, HAKIs administrerende direktør

Vertemax utvikler, selger og markedsfører sikkerhetsprodukter og tilkomstløsninger for trygt arbeid i  høyden. Det største markedet er Storbritania der London dominerer med hovedfokus på nybygg. I tillegg kan Vertemax vise til sterk vekst i Kanada de siste årene, og nylig har Vertemex åpnet et salgskontor i Bratislava i Slovakia for å dekke det østeuropeiske markedet.

Vi ser frem til å bli en del av Midway-konsernet. Dette er et strategisk viktig skritt for at vi kan skape enda mer verdi for våre kunder. Med vår felles kompetanse og ressurser har vi en sterk plattform for fremtidig vekst.

- Gary Taylor, grunnlegger og administrerende direktør hos Vertemax

Vi ser gode synergimuligheter mellom Vertemax og HAKI, med vekt på utvikling av våre felles markeder, samt å utnytte vår kompetanse innen logistikk sammen. På lang sikt skaper oppkjøpet muligheter for oss til å være involvert i å konsolidere et fragmentert nisjemarked.

- Thomas Schüller, HAKIs administrerende direktør

Samtidig styrker dette oppkjøpet mulighetene for organisk vekst ved å kunne tilby Vertemax sine produkter til HAKIs kunder i Skandinavia og HAKIs produkter til Vertemax-kunder i Storbritannia, samt ved å markedsføre våre tilbud i Øst-Europa.

Vertemax ble grunnlagt i 2010 og har i dag ca 35 ansatte. Selskapets hovedkontor ligger i Aylesham i sørøstre delen av Storbritannia, med en utviklingsavdeling i nærliggende Canterbury. Salgskontorer ligger i Toronto, Canada og Bratislava, Slovakia.

 

For mer informasjon vennligst kontakt:

Thomas Schüller,
VD, HAKI AB
E-post: thomas.schuller@haki.se
Tlf: +46 44 – 494 00