Offentlige trappetårn er nå høyt prioritert

Stillasindustrien opplever nå større etterspørsel etter offentlige trappetårn i byggeprosjekter. Dette kommer som et resultat av større sikkerhetsfokus og krav i byggeforskrifter. På anlegg der det er mye fottrafikk og der det er viktig å ha beredskapstilgang, anses det ikke lenger å være tilstrekkelig med en mindre stillastrapp. Der ønsker man nå ofte et sikkert alternativ for allmenn tilkomst som er konstruert etter de strengeste krav. Dagfinn Mundal, Country Manager i HAKI Norge, forteller mer om hvorfor det er behov for offentlige trappetårn, og fremhever de mange fordelene disse løsningene har å tilby.

Covid-19-pandemien har endret landskapet i en rekke bransjer. Som vi alle vet, er sosial avstand en av de viktigste måtene å forhindre spredning av viruset på, og mange selskaper verden over innfører nå nye tiltak for å sikre at folk kan arbeide trygt på avstand.

Interessen for produkter som forsterker og muliggjør sosial avstand vil øke som et resultat av de nye sikkerhetskravene. Men i tillegg til Covid-19 er det viktig å huske at eksisterende helse- og sikkerhetsforskrifter tilsier at evakueringsveier krever trapper med strenge krav til sikkerhet, styrke og kapasitet. Tradisjonelle stillastrapper tilfredsstiller ofte ikke disse kravene til sikkerhet.

I tillegg til kravene i sikkerhetsforskrifter kommer de daglige HMS risikoene på byggeplasser og industrianlegg. Dette er typisk skli- og snubleulykker, fall fra høyden og trengsel. Det er her offentlige trappetårn kommer inn i bildet. Med integrert kledning, barnesikre håndløpere og solid trinnkonstruksjon sørger trappetårnene for at folk holder seg trygge og får en sikker og robust barriere mot fysisk risiko.

I tillegg til å forhindre risikoen for fall, kan offentlige trappetårn også lette håndtering av folkemengder, noe som er spesielt viktig når man kontrollerer fottrafikk.

De offentlige trappetårnene som tilbys av HAKI blir derfor stadig mer populære. Med trappebredder på opptil 2,5 meter kan disse trappetårnene håndtere belastninger på 7,5 kN/m² og er ideelle på steder der det er sannsynlig med høy fottrafikk. Også når det gjelder sosial avstand oppfyller løsningen kravene, ettersom trappetårnene danner innganger og utganger som tilrettelegger for enveis fottrafikk.

Sigurd Andre Maraas, stillasansvarlig hos Kværner, sier følgende om HAKI sine offentlige trappetårn:

HAKI sitt offentlig trappetårn satte en ny standard innen tilkomst for oss ved Kværner Stord. Vi tok det i bruk første gang på Johan Sverdrup sin LQ modul K2JV. Endelig fikk vi et trappetårn som var lett å bruke redningsbåre i, behagelig å bruke som gående og dimensjonert for evakuering av store mengder folk. Det oppfyller våre krav til god HMS og det er nå vårt foretrukne trappetårn.

Med hensyn til bruksområder er offentlig trappetårn egnet for alle slags industriprosjekter. Løsningen er også ideell for prosjekter med høy trafikk som jernbanestasjoner, skoler eller kjøpesentre der det er nødvendig med midlertidig tilkomst for å oppnå sikkerhet og minimere forstyrrelsene for brukerne. I slike situasjoner tilsier helse- og sikkerhetsforskriftene at offentlige trappetårn av sikkerhetsmessige grunner er bedre egnet enn vanlige stillastrapper, da sistnevnte ikke har kapasitet til å evakuere tilstrekkelig mange mennesker. HAKIs offentlige trappetårn har plass til opptil 36 personer per trappeløp til enhver tid. Trappetårnene er svært robuste med et minimalistisk design som kjennetegner skandinavisk ingeniørkunst - og de er mer enn et trygt valg når det gjelder å lage midlertidige tilkomstløsninger.

Overgangen til offentlige trappetårn markerer et nytt skritt forover for bransjen, særlig ettersom det har vært relativt vanlig å bruke tradisjonelle stillastrapper. For å oppfylle regelverket er imidlertid ny teknologi svaret. Med dagens krav kommer eldre løsninger til kort når det gjelder å sørge for sikker tilkomst. Det er også verdt å huske at hvis en ny bølge av koronavirus rammer oss, vil det være behov for produkter som muliggjør sosial avstand. Derfor lønner det seg alltid å være proaktiv og forutse hva som kan komme - det kan være forskjellen mellom en trygg og utrygg byggeplass.