HAKI

Verdier

HAKI sine verdier er sjelen i vår organisasjon og vårt ansikt utad. De gir oss en felles identitet, et formål og veiledning for vår måte å arbeide med kunder, leverandører og andre partnere.

Sikkerhet

Et HAKI stillas er en arbeidsplass. En sikker og sunn arbeidsplass er vår første prioritet. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre sikkerheten og helsen til våre ansatte, kunder og leverandører. Vi er ambassadører for sikre arbeidsmetoder som minimum oppfyller dagens lover og forskrifter.

Kvalitet

Kvalitet kjennetegnes i HAKI sin måte å tenke på, både i våre arbeidsmetoder og i våre relasjoner. Å jobbe med høye standardkrav fra starten av gjør at vi finner gode løsninger sammen med våre kunder, leverandører og andre partnere.

Tilpasningsevne

Vår tilpasningsevne gjør at vi kan håndtere endringer effektivt. Ved å bruke et fåtall flerfunksjonelle komponenter gir HAKI sitt stillassystem ubegrensede muligheter til våre kunder. Denne filosofien gjenspeiles i vår måte å tenke på, handle og arbeide.

Langsiktig partnerskap

HAKI streber etter å være en langsiktig partner. Vi vil være en pålitelig rådgiver og strategisk partner for våre kunder. Vi tilbyr våre ansatte personlig og profesjonell karriereutvikling. Vi samarbeider med våre leverandører og eiere for å oppnå holdbar og lønnsom avkastning på deres investeringer.

 

.

.

 

 

ER DU UTE ETTER PRODUKTIVITET MED STILLASET DITT?

La HAKIs dedikerte medarbeidere hjelpe deg med å finne en trygg og fleksibel tilkomstløsning.