Inndekking

HAKI Universal og HAKITEC 750 kan brukes til å kle inn et komplett stillas.

HAKI sitt inndekkingssystem kan brukes for å beskytte det omkringliggende miljøet ved å hindre støv og / eller maling fra å lekke ut.

HAKITEC stillasduk kan monteres på en slik måte at hvis vinden blir for sterk så vil det løsne og dermed sikre at stillasene ikke faller ned. Deretter kan duken monteres på nytt når det er trygt å gjøre det.