Sirkulære stillaser

HAKI fungerer ikke bare på rette stillaser. En sirkulær stillas-struktur kan monteres uten behov for spesialkomponenter ved å benytte HAKI Universal komponenter.

HAKI sitt «Hake-i» konsept tillater en vridning på 7 grader i lommen på spiret. Stillaset kan derfor vende 14 grader ved hvert spir.
Løsningen sparer tid og materialer da hele stillaset kan monteres med standard komponenter uten behov for rør og kobling eller andre spesialkomponenter.

HAKI alu lemmer eller alu plank benyttes som innplanking i systemet.
Dekkplater finnes i forskjellige størrelser for å dekke åpninger mellom fakk.
Strukturen blir montert på standard HAKI-vis med formonterte rekkverk som sikrer optimal kollektiv fallsikring.

Alt dette betyr at et sirkulært stillas kan monteres sikkert, raskt og effektivt med HAKI Universal.