Fasade stillas

HAKI Universal sine 7-10 hovedkomponenter er det perfekte system for alle inkludert fasade stillas.

Hurtighet og fleksibilitet er viktig for å kunne bygge fasadestillas under stort tidspress.

Løsningen er HAKI sine lengdebjelker med den patenterte fjærlåsen og kapasitet for lastbærende tilkoblinger både horisontalt og vertikalt i hele dens lengde. Sammen med HAKI bjelkeryttere kan ekstra tverrbjelker monteres, fagene kan bygges ut hvor som helst og i alle retninger.

HAKI fordeler

  • Opp til 50 % raskere å montere enn andre metoder og opptil 30 % lettere enn andre fasadestillas systemer.
  • Ingen løse eller små komponenter og minimalt med bevegelige deler.
  • Kan tilpasses alle lastklasser fra 1-6
  • Et helt sikkert system med HAKI sin unike løsning med formontert rekkverk og fjærlås
  • Understøttelse av plank kan plasseres hvor som helst, noe som sikrer at innplanking skaper en slett og tett plattform.
  • Faglengder opp til 3,05 m – lange lengder reduserer monteringstiden og derved kostnader.
  • Høyde justeres og vatres opp kun en gang i bunnen.

 

ER DU UTE ETTER PRODUKTIVITET MED STILLASET DITT?

La HAKIs dedikerte medarbeidere hjelpe deg med a finne en trygg og fleksibel tilkomstløsning.