Stillas plattform

HAKI Universal er uslåelig når man skal bygge plattformer i store høyder.

Stillas plattform blir typisk benyttet på bygg hvor det kreves tilkomst i store høyder, for eksempel for jobb under himlinger.
En plattform er et frittstående stillas bestående av mer enn to rader av spirer i begge retninger, bundet sammen med lengdebjelker på hvert bomlag.
Toppen er utstyrt med innplanking, som oftest aluminiumsplank.
Plattformer bygget med HAKI Universal kan konstrueres med ett eller flere bomlag. Flere stillasfag kan bygges sammen for å få en stor stillas plattform uten hindringer eller snublefarer.

HAKI fordeler

  • Utvilsomt det raskeste systemet tilgjengelig i markedet.
  • Gir mulighet for tilkomst gjennom konstruksjonen.
  • Mulig med delvis innplanking for økt hurtighet og bedre økonomi.
  • Lastbærende lengdebjelker betyr at man ikke trenger spesialmateriell for montering.
  • Fagstørrelser opp til 3,05 x 3,05 m
  • Slett toppdekke uten hindringer eller snublefare.
  • Sikre arbeidsforhold.
  • Valgfri innplanking.

 

ER DU UTE ETTER PRODUKTIVITET MED STILLASET DITT?

La HAKIs dedikerte medarbeidere hjelpe deg med a finne en trygg og fleksibel tilkomstløsning.