Stillas Offshore

HAKI stillaser benyttes over alt i offshore installasjoner.

Olje- og gassindustrien har unike krav. HAKI forstår disse og er godt i stand til å møte dem med en komplett offshore stillasløsning. Gjennom samarbeid med noen av de største oljeselskapene og oljeserviceselskapene i verden har vi bevist vår evne til å skreddersy stillaser og tilgangsløsninger til offshore installasjoner.

Hengende stillaser er trygt montert fra plattformer ut over sjøen ved bruk av bl.a. vårt system for formonterte rekkverk.

Enkle oppbevaringsløsninger slik som HAKI-tainere reduserer arealet som blir brukt til lagring av materiell.

Ta kontakt med HAKIs globale ekspertgruppe som sikkert kan finne riktig stillas til offshore.