Byggesystemer og HAKI samarbeider om fagopplæring for stillasmontører

HAKI har som mål å være en langsiktig partner for våre kunder og ikke bare en stillasleverandør. Det var derfor en stor glede å kunne bistå Byggesystemer Oslo med fagopplæring for stillasbyggere. Opplegget ble gjennomført høsten 2020 og besto av en samling hos Byggesystemer Oslo og to digitale samlinger via Teams.

Åmund Sandvik, regionssjef hos HAKI, gjennomførte opplæringen for syv stillasmontører fra Byggesystemer. Etter utført kurs besto alle syv fagprøven og fikk fagbrev. Gratulerer med flott innsats Semso, Tommy, Jan-Eirik, Deyvid, Begajet, Mariusz og Piotr!

Åmund Sandvik understreker viktigheten av kompetanseutvikling i stillasfaget:

I det siste har arbeidsgivere i økende grad blitt pålagt å forsikre at alle arbeidstakere har fått nødvendig opplæring. Enda viktigere er det kanskje at fagbrevet hever yrkets omdømme, gir yrkesstolthet og sikrer et positivt arbeidsmiljø. Stor honnør til Byggesystemer som satser, og bruker tid og ressurser på dette!

Gjennom læringsprosessen som innebar både skriftlige og praktiske oppgaver ble deltakere utfordret, og det var spennende å se hvordan de vokste gjennom hele læringsprosessen.»

Stein Skjetne, daglig leder hos Byggesystemer, har følgende å si om opplegget:

«Byggesystemer Oslo har stort fokus på at våre medarbeidere skal få formell kompetanse. Dette både for å øke kunnskapen, men like viktig er det å øke statusen for stillasbyggere både internt og eksternt.

Vi ønsker å få slutt på «bare bygger stillas», til at dette er et yrke som omhandler sikkerhet, riktig og lønnsom arbeidsplattform for oppdragsgiver og ikke minst bidrar til at alle kommer trygt hjem hver dag.

HAKI har vært meget behjelpelig med instruktører og konsulent hjelp for at vi kunne få gjennomført teoridelen for fagbrevet. Uten hjelp fra HAKI, og spesielt Åmund Sandvik, kunne vi ikke fått så mange igjennom teorieksamen på så kort tid.

Vårt mål er at vi fortsetter arbeidet med å skolere våre medarbeidere, og at alle som oppfyller kravet skal gå opp til fagprøve for stillasmontør. Neste steg er nå at det samme opplegget gjennomføres på Byggesystemer sine avdelinger i Nord-Norge»