HAKI

HAKI har utviklet en bøylekobling

HAKI har utviklet en bøylekobling for å komplettere eksiterende HAKI Universal stillassystem.

Den nye bøylekoblingen gir større fleksibilitet til systemet, sik at brukerene kan oppnå et likt nivå av variasjon vertikalt som de har kunnet horisontalt ved bruk av lengdebjelker. Bøylekoblingen kan kobles hvor som helst på et spir, og gir dermed flere muligheter og en optimal løsning. Dette er et skritt videre fra tidligere begrensning på 500 mm vertikalt, og betyr at platformer nå kan bygges i ønsket høyde.

Det finnes tre mulige løsninger for montering av bøylekoblingen:

1. To bøylekoblinger montert i fri høyde og vinkel mellom eksisterende lommer.
2. En bøylekobling montert over eksiterende lommer
3. En bølekobling montert under eksisterende lommer

haki bøylekoblinger

To bøylekoblinger montert i fri høyde og vinkel mellom eksisterende lommer

Se video av produktet her:

 

Kontakt oss nå for å bestille