Nå større høyder med teknologi

Fordelene med teknologi er tydelige: den strømlinjeformer leveransen, reduserer risiko og driver produktiviteten over hele prosjektets forsyningskjede. Enten det er BIM, virtuell/utvidet virkelighet eller IoT (Tingenes internett), oppfinner digitale løsninger konstruksjonshjulet på nytt, og strømlinjeformer prosjektlevering på måter som en gang bare tilhørte en fjern fremtid.

Med teknologi som i stor grad er en realitet i dagens konstruksjonsverden, vil jeg i denne bloggen plukke ut dagens og fremtidige teknologier som utgjør en forskjell innen sektoren for midlertidig arbeid; og starte med prosessen som muliggjør en større konsistens på tvers av bygningsdesign og styring: Building Information Modelling (BIM).

BIM

BIM gir hele prosjektets forsyningskjede forbedret synlighet når det gjelder planlegging, design og styring av bygningsmasse. Fra å gi arkitektene risikoreduserende designmuligheter, til å gi entreprenører evnen til å digitalisere byggeplasser, optimaliserer denne intelligente 3D-modellen arbeidsprosesser og samarbeid i en notorisk usammenhengende bransje. Den bringer ikke bare bygningsbransjen inn i moderne tid, BIM forbedrer også sikkerhetsnivåene som bygninger blir laget og vedlikeholdt i.

I vår bransje innen midlertidig arbeid gjør BIM det mulig for interne og eksterne designingeniører å produsere komplekse stillastegninger i 3D. I motsetning til CAD-tegninger i 2D, produserer 3D-modellene detaljerte design på langt mindre tid og med mer pålitelighet. Designere kan dra nytte av disse fordelene med HAKI Design Tool og HAKI BIM; to løsninger der den førstnevnte gjør det mulig for designere å konfigurere et stillasdesign i en skybasert plattform – Inventor iLogic og Configurator 360 fra Autodesk – og siste sistnevnte viderefører denne konfigurasjonen til Revit for å gi større tilpasning og muligheter, spesielt når det gjelder samspill med komponentene i 3D-modellen.

Etter hvert som BIM utvikler seg, vil bransjen se en bredere tilpasning av 4D-, 5D- og 6D-iterasjoner. HAKI deltar for tiden i 6D BIM på Hinkley Point C (HPC), Storbritannias nyeste atomkraftverk. Denne versjonen behandler direkte tilkoblinger til plassene for å informere om beslutninger. Hver uke skannes nettstedet for oppdateringer, der disse dataene blir tilpasset og deretter distribuert til prosjektets forsyningskjede, slik at de ukentlige fremgangene kan sees. Med 6D BIM har HPC-prosjektets forsyningskjede full synlighet i et prosjekt som i dag er den største byggeplassen i Europa!

Utvidet virkelighet

I byggeprosjektene gir virtuell eller utvidet virkelighet (VR/AR) en klar visualisering av hvordan et prosjekt vil fungere i det virkelige liv. Et prosjekts 3D BIM-modell lastes inn i AR-programvaren for å gi full synlighet av komponentene. Brukerne kan deretter samhandle og gå gjennom «prosjektverdenen» for å gjennomgå arbeidet før byggingen.

HAKI har utviklet en versjon av slik programvare som kalles HAKI Playground, som lar brukerne bruke AR-teknologi på en mobiltelefon eller datamaskin. Etter at et prosjekt er fullført i Revit eller HAKI BIM, kan det eksporteres til spillplattformen, Unity. En avatar lar brukeren gå rundt i prosjektet som om det var i den virkelige verden. Brukeren kan for eksempel se detaljene i en stillasbjelke og analysere kompatibiliteten av denne med andre materialer, slik at penger kan spares og risikoen kan minskes på prosjektene. For å gi enda større tilgjengelighet bruker HAKI-appen smarttelefonteknologi for å gjøre det mulig for kundene å se produkter i AR, slik at man raskt kan finne informasjon.

“Tingenes internett” (IoT)

Tingenes internett omfatter i utgangspunktet alle gjenstander som bruker internett til å koble til en annen «ting». Smarttelefoner, Fitbits, Amazon Echo, enhver husstand har minst ett av disse objektene som er i kontinuerlig dialog med et annet. For bygningsbransjen har IoT radikalt endret måten prosjekter styres og bygges på; det er apper for prosjektstyring, leveranser, timelister osv. IoT lar i hovedsak viktige beslutninger tas når som helst og hvor som helst, og frigjør arbeidstakere fra å være bundet til kontormaskinene slik at arbeidet kan utføres hvor som helst der man har en anstendig Wi-Fi-tilkobling.

BIM-, AR- og IoT-teknologier er bare noen få av innovasjonene som gir svarene på bygningsbransjens største utfordringer. Da de forebygger risiko, effektiviserer prosjektleveringen samt tar vare på sikkerheten, vil det ikke vare lang tid før bygningsbransjens digitale fremtid er en reell virkelighet.

 

Av Mattias Kuduk, VDC og innovasjonssjef