Skandinavisk Ingeniørkunst Gjør Det Enkelt

Verden over opplever infrastrukturbransjen og olje- og gassindustrien en stadig vekst og endring. Store infrastrukturprosjekter samt utviklingen av olje- og gassanlegg i Norge og Danmark står for dør, og det er helt avgjørende at byggematerialene som brukes under konstruksjonen av disse enorme strukturene møter kravene til enkelhet, kvalitet og sikkerhet. Med dette tatt i betraktning, hvor viktig er det å bruke enkle systemer for å lage komplekse stillasstrukturer?

Det er ingen enkel sak å sette opp et stillassystem for komplekse strukturer som kraftverk og oljeraffinerier, særlig ettersom at de er en del av verdens mest kontrollerte sektorer, der sikkerheten er av høyeste prioritet. Disse avanserte prosjektene krever ikke bare rask levering for at jobben skal bli fullført i tide, de krever også omfattende prosesser for å sikre at prosjektet leveres i henhold til strenge standarder. Spesifikasjoner, godkjenninger, forsikringer og logistikk er en nødvendig del av ethvert prosjekt. Det gjør at det er behov for løsninger som effektiviserer byggeprosessen, og som sparer tid og unødvendige kostnader gjennom hele prosessen.

Å utvikle systemer for midlertidig adkomst

Avanserte prosjekter kan være svært krevende. Det behøver imidlertid ikke å gå ut over forsyningskjeden, siden det finnes tiltak som forenkler prosessen. La oss bruke et oljeraffineri i Nordsjøen som eksempel. Underleverandørene må ha adkomst til deler av anlegget. Dette kan være svært farlig siden de må ha midlertidig adkomst eller stillas for å komme opp i høyder de ellers ikke ville være i stand til å nå.

Av hensyn til sikkerheten må disse systemene planlegges nøye før de midlertidige arbeidene kan settes i gang, slik at man kan konstruere sikre løsninger som sørger for maksimal effektivitet når prosjektet starter. Presisjonen og hastigheten som er integrert i HAKIs konstruksjoner ved hjelp av HAKI BIM-verktøyet, gjør det mulig for kundene å oppnå nettopp det. Dette er helt unikt i byggebransjen og gjør at selskapet står ut blant konkurrentene.

HAKI tilbyr foreløpige og innledende tegninger av konsepter som gjør det mulig å utføre arbeidet under trygge forhold. Ved hjelp av HAKI BIM og andre designverktøy kan konseptene deretter vurderes og utvikles nøyaktig etter oppdragsbeskrivelsen for å sikre at alle grunnflater er dekket. HAKIs tekniske team, som er eksperter på sine områder, driver deretter prosjektene fremover. De jobber nøye med produktene for å finne de beste løsningene for de mest komplekse strukturene.

Få kontroll med mekanismene

Vi vet at effektivitet og fleksibilitet er helt avgjørende for å kunne sette opp store mengder stillas innenfor stramme tidsrammer. Derfor har HAKI utviklet et system som er opptil 60 prosent raskere enn tradisjonelle rør og monteringer og 30 prosent raskere enn andre modulære systemer, samtidig som det benytter de sikreste metodene for stillasmontering. HAKI Universal-systemet, som brukes på en mengde store prosjekter, har opptil 25 prosent færre deler enn alternative produkter på markedet.

Den unike bærende lengdebjelken, som er sentral i Universal-systemet, gjør det enkelt å gjøre sammenkoblinger utenfor noden. Dette er særlig nyttig i forbindelse med olje og gass, der adkomsten må fungere rundt eksisterende infrastruktur og rørsystemer. Universal-stillasene kan også dreies opptil 14° på planet ved hver spire for å lage mer komplekse sirkulære strukturer.

Den enkle hekt-på-oppføringsmetoden sørger for minimalt med bevegelige deler i strukturen og at det ikke er noen løse eller små beslag. Dette reduserer risikoen for at delene forskyver seg, og beskytter dermed arbeiderne mot skade. HAKI Universal-systemet er et godt eksempel på en enkel konstruksjon som ivaretar sikkerheten og som er enkel å bruke.

Vi vet at produktene må skreddersys til hvert prosjekt, med enkelhet for øyet. Derfor har HAKI et eget team som utvikler nye løsninger for mer utfordrende sektorer, som olje- og gassindustrien. For eksempel har HAKI Brosystem (HBS) en utforming som sørger for trygge midlertidige overganger over skinneganger, veier og elver mens infrastrukturprosjektene pågår. Systemet reduserer også tiden stillaset er utplassert til et minimum ved hjelp av raske monteringsmetoder, hvilket er et stort pluss for prosjektene. Systemet er et godt eksempel på HAKIs evne til å lage produkter som tilbyr enkle løsninger til krevende prosjekter.

Teknologi effektiviserer leveringen

For å effektivisere leveringen av prosjektene ytterligere bidrar digitale løsninger til å sikre at vi gir kundene våre best mulig service. Våre digitale løsninger, som HAKI BIM, HAKI-mobilappen og HAKI Playground, hjelper kundene våre på måter som man tidligere ikke engang kunne tenke seg. Disse gjør det mulig å fjerne risikofaktorene under designstadiet og sørge for at leveransene til anleggene planlegges til passende tidspunkter.

Vårt team og våre eksterne partnere bruker stillasmodeller i 3D og tegninger av komplekse strukturer, der vi bruker HAKI BIM-tillegget til Autodesk Revit®. Dette BIM-verktøyet gjør det mulig å dele 3D-modellene, tegningene og kvantifiseringene med alle relevante deltakere i prosjektet gjennom én enkelt kobling, som åpner innholdet i Autodesk Viewer. Denne graden av åpenhet gjør det mulig å ta raskere, mer velbegrunnede beslutninger, og sikrer at selv de mest komplekse oppgavene ikke gjøres mer kompliserte enn nødvendig.

Med Universal-produktene som er et uttrykk for enkelheten i nordisk design, og teknologiske løsninger som bidrar til effektivitet og sikkerhet, sørger HAKI for at alle grunnflater i store stillasprosjekter er dekket.