TechniSpans hengende plattformer lanseres i Norden

En innovativ hengeplattform er introdusert på det nordiske markedet av HAKI, markedsleder på stillas og tilkomstløsninger.

Det fleksible TechniSpan-systemet, som opprinnelig ble utviklet av HAKIs nylig oppkjøpte Span Access Solutions, forbedrer effektiviteten og sikkerheten til underdekk-, bro- og bryggearbeider i offshore-, energi- og infrastrukturbransjene.

Med færre kontaktpunkter enn et tradisjonelt stillas kan det unike traverseringssystemet enkelt og raskt reises, heves og senkes for å dekke store arbeidsområder, noe som fører til en samlet reduksjon i prosjekttid og arbeidskostnader. Technispans system kommer også godt til nytte i komplekse miljøer der konvensjonelle løsninger ofte kommer til kort på grunn av begrenset fleksibilitet.

Det hengende plattformsystemet kan med stor fordel integreres med HAKIs Universal stillassystem for å tilby nye løsninger og metoder for å oppfylle prosjektets krav til adkomst. Ved å kombinere både HAKIs og Span Access’ produkter og støttetjenester, kan kundene forvente en komplett tjeneste fra design til levering, inkludert teknisk ekspertrådgivning gjennom hele prosjektet.

I en kommentar til lanseringen på det nordiske markedet, uttalte CTO for HAKI og administrerende direktør i Span Access, Ross Turner: «Ved å introdusere denne nye innovative løsingen for adkomst og trygge arbeidsplasser i Norden kommer HAKI og Span Access til å transformere markedet.

«All den erfaringen og kompetansen vi har etablert med TechniSpan i det britiske markedet vil gjøre det mulig for oss å levere svært vellykkede prosjekter i Norden, i applikasjoner der tradisjonelle stillaser vil komme til kort.»

TechniSpan- og Span Access-merket har allerede bevist hva det står for på det britiske markedet, og er bestilt til høyprofilerte prosjekter på Skottlands ikoniske broer over elven Forth og en rekke offshore olje- og gassprosjekter.

Se Span Access-Prosjekter - CTA